Dampskibsselskabet

Engelbrecht

           Rute Tango 

Stemningsbillede fra én af havets hovedveje (Foto: webmaster)

Danmarks beliggenhed gør, at al skibstrafik til Østersøen - og det vil sige til Tyskland, Polen, de baltiske stater, Rusland, Finland og Sverige - skal gå gennem danske farvande.

Det betyder stor skibstrafik, faktisk er Østersøen verdens tredjemest besejlede område - ofte med farlige laster, som f.eks. olie og kemikalier.

Det er baggrunden for de danske myndigheders oprettelse af Rute Tango, der er én af havets hovedveje. Ruten går ned igennem de danske farvande fra Skagerrak til Østersøen. Formålet er at få så sikker en passage af større skibe gennem de danske farvande som overhovedet muligt. Minimumsdybden i ruten er 17 meter.

Rute Tango er markeret med bøjer og fyr, og det er muligt at få dansk lods hele vejen fra Skagen til Allinge på Bornholm. Desuden yder danske isbrydere gratis assistance til skibsfarten i ruten i tilfælde af isvinter.

Som politimyndighed til søs og suverænitetshåndhæver holder Søværnet et godt øje med skibstrafikken i Rute Tango, bl.a. for at kunne yde hurtig
hjælp, når det er påkrævet.

Orlogskutteren Farø på station i Skagen. Farø er nu udgået af flådens tal (Foto:webmaster)

Webmaster i aktion i Rute Tango

 

 

 

     Forside
     Maritime links
     Rute Tango
     S/S Martha
     De syv have
     Togt i Tyrkiet
     Farvel til ubåde
     Nye orlogsskibe
     Rorgænger